קטגוריות


 Subscribe in a reader

שלח תרומה

This text will be replaced

שלח לחבר


העשייה לפני השכינה

mikeben98 יוצר הסרט:
:תאור
העשייה לפני השכינה למה בני ישראל בנו את המשכן לפני כניסתם לארץ? האם ניתן ללמוד מהמשכן על בנין בית המקדש השלישי Rosh chodesh Adar at the Temple Mount- Jerusalem- Truma5768

1925 :צפיות

Rating: 2.1/5 (97 votes cast)